Welkom op de website van het project ‘Middenveld in beweging’.

Samen met u of uw organisatie ontwikkelen wij een gezamenlijk politiseringstraject.

Op basis van talloze gesprekken met mensen uit diverse sectoren van het middenveld, stellen wij immers vast dat onze kerntaak – de verdediging van de basisrechten van burgers – onder zware druk staat. Eén van de oorzaken daarvan is het feit dat we zelf, als middenveldorganisaties, steeds meer doordrongen raken van de neoliberale marktlogica. Wij willen onszelf, samen, kritisch bevragen en herbronnen, om zo de politiserende kracht van het middenveld te herontdekken.

Onze analyse en visie op verandering leest u in onze manifesttekst. Wij nodigen u van harte uit om deze tekst te ondertekenen, en om u met ons te engageren voor een ander middenveld.

Deze website is daarbij een platform, waarop instrumenten, werkvormen en inspirerende visies gedeeld kunnen worden. Het is nu tijd om in beweging te komen en de emancipatorische en politiserende kracht van het middenveld een stem te geven!

Manifest

meer

Onderteken

Meer

Handtekeningen

Meer

Visie en instrumenten

meer

Intervisietraject

meer

Inspiratiedag

meer

Nieuws

VERSLAG inspiratiedag BACK TO BASICS

%d bloggers op de volgende wijze: